ADMIS    SION

เข้าสู่ระบบ

ประกาศผลการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 สำหรับบุคคลที่เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ของสาขาที่เลือกเป็นอันดับ 1 ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 (วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยรัตภูมิ)